ПОВЕРЕНИК
ЗА ИНФОРМАЦИЈЕ ОД ЈАВНОГ ЗНАЧАЈА
И ЗАШТИТУ ПОДАТАКА О ЛИЧНОСТИ


logo novi


ПОВЕРЕНИК
ЗА ИНФОРМАЦИЈЕ ОД ЈАВНОГ ЗНАЧАЈА
И ЗАШТИТУ ПОДАТАКА О ЛИЧНОСТИlogo novi

ПОВЕРЕНИК
ЗА ИНФОРМАЦИЈЕ ОД ЈАВНОГ ЗНАЧАЈА
И ЗАШТИТУ ПОДАТАКА О ЛИЧНОСТИ

Читај ми

NatalijaРођена 1959. године у Врбасу  где је завршила основну школу и гимназију.

Дипломирани правник са  положеним правосудним испитом.

Радила у банкарском сектору, правној служби НИС-Нафтагас промет и адвокатури.

Ступила на дужност помоћника секретара за сектор  за унапређење јавности рада  у Служби Повереника за информације од јавног значаја дана 20.09.2005. године, а од 02.11. 2011. годинепостављена на положај  помоћника генералног секретара у Сектору за жалбе и притужбе-заштита података о личности.