Читај ми

DSC 0595Рођен 1956.г. у Тузли БиХ

-Завршио Правни факултет Универзитета у Београду, 1980.г.

-Положен испит за судију за прекршаје у Министарству правде БиХ у Сарајеву, 1988.г.

-Положен правосудни испит у Министарству правде РС у Београду, 1991.г.

-Auditor CIS-Information Security стандарда ИСО 27001:2013

-од 2015.г., у два наврата добио сертификат за приступ тајним подацима степена "Строго поверљиво".

1981-1992: радио на правним пословима у привреди, општинској Управи прихода и органима за газдовање општинским стамбеним и грађевинским фондом.

У два мандата вршио дужност председника Општинског суда за прекршаје;

1992-1997: у Министарству трговине и туризма РС радио на пословима републичког тржишног инспектора, шефа Одсека, па затим начелника Одељења у седишту Републичке тржишне инспекције и начелника Одељења тржишне инспекције за град Београд;

1997-2000: обављао дужност Главног савезног тржишног инспектора СРЈ и Заменика главног савезног тржишног инспектора;

2000-2001: у Министарству туризма обављао послове основања, организовања и руковођења Сектором републичке туристичке инспекције;

2001-2002: у Привредној комори Југославије вршио дужност секретара Одбора за привредни систем;

2002-2007: радио на пословима директора фирме за дистрибуцију беле технике "YU ARDO" Београд, основане од стране компаније Antonio Merloni из Fabrijana-Италија;

2007-2008: обављао дужност Шефа кабинета Повереника за информације од јавног значаја и заштиту података о личности;

Од 2008. обавља дужност Генералног секретара службе Повереника за информације од јавног значаја и заштиту података о личности.

Говори руски и енглески, служи се италијанским језиком.