Збирни месечни статистички подаци

Збирни месечни статистички подаци у области доступности информацијама и заштите података о личности

на дан 28.2.2018.

У ПРОЦЕДУРИ:  4.624

ОБРАЂЕНО: 60.229

Збирни месечни статистички подаци

Збирни месечни статистички подаци у области доступности информацијама и заштите података о личности

на дан 31.1.2018.

У ПРОЦЕДУРИ: 4.409

ОБРАЂЕНО: 59.286

Збирни месечни статистички подаци

Збирни месечни статистички подаци у области доступности информацијама и заштите података о личности

на дан 29.12.2017.

У ПРОЦЕДУРИ: 4.167

ОБРАЂЕНО: 58.249