Збирни месечни статистички подаци

Збирни месечни статистички подаци у области доступности информацијама и заштите података о личности

на дан 30.4.2018.

У ПРОЦЕДУРИ: 4.307

ОБРАЂЕНО: 62.815

Збирни месечни статистички подаци

Збирни месечни статистички подаци у области доступности информацијама и заштите података о личности

на дан 31.3.2018.

У ПРОЦЕДУРИ: 4.339

ОБРАЂЕНО: 61.776

Збирни месечни статистички подаци

Збирни месечни статистички подаци у области доступности информацијама и заштите података о личности

на дан 28.2.2018.

У ПРОЦЕДУРИ:  4.624

ОБРАЂЕНО: 60.229