Читај ми

Збирни месечни статистички подаци у области доступности информацијама и заштите података о личности

на дан 30.6.2017.
У ПРОЦЕДУРИ: 4.299
ОБРАЂЕНО: 52.975

П Р Е Г Л Е Д

активности Службе повереника за информације од јавног значаја

и заштиту података о личности у јуну 2017. године

I. Статистика предмета

У јуну 2017. године, Служба повереника је примила укупно 863 предмета и то:

· 394 предмета у вези са приступом информацијама,

· 379 предмета у вези са заштитом података о личности,

· 90 предмета који се односе на обe области деловања и рад службе Повереника.

Број незавршених предмета који је пренет из претходног периода је укупно 4.256 (3691 – приступ информацијама, 519 - заштита података, 46 - други предмети, па је укупан број предмета у раду током месеца био 5.119 предмета).

Број решених предмета током овог месеца је укупно 820 (347 - приступ информацијама, 381 - заштита података, 92 - хармонизиација права и прописа)

Број преосталих предмета у раду је 4.299 (3.738 – приступ информацијама, 517 - заштита података и 44 - хармонизиација права и прописа)

Према расположивој евиденцији броја позива, остварен је 1.401 контакт са грађанима и органима власти ради савета у погледу остваривања права на слободан приступ информацијама и са грађанима и руковаоцима података о личности ради консултација у вези са применом Закона о заштити података о личности и предметима у поступку.

Збирни месечни статистички подаци