Читај ми

Збирни месечни статистички подаци у области доступности информацијама и заштите података о личности

на дан 31.7.2017.
У ПРОЦЕДУРИ: 4.252
ОБРАЂЕНО: 53.768

П Р Е Г Л Е Д

активности Службе повереника за информације од јавног значаја

и заштиту података о личности у јулу 2017. године

I. Статистика предмета

У јулу 2017. године, Служба повереника је примила укупно 746 предмета и то:

· 400 предмета у вези са приступом информацијама,

· 272 предмета у вези са заштитом података о личности,

· 74 предмета који се односе на обe области деловања и рад службе Повереника.

Број незавршених предмета који је пренет из претходног периода је укупно 4.299 (3738 – приступ информацијама, 517 - заштита података, 44 - други предмети, па је укупан број предмета у раду током месеца био 5.045 предмета).

Број решених предмета током овог месеца је укупно 793 (351 - приступ информацијама, 366 - заштита података, 76 - хармонизација права и прописа)

Број преосталих предмета у раду је 4.252 (3.787 – приступ информацијама, 423 - заштита података и 42 - хармонизација права и прописа)

Према расположивој евиденцији броја позива, остварен је 1.328 контаката са грађанима и органима власти ради савета у погледу остваривања права на слободан приступ информацијама и са грађанима и руковаоцима података о личности ради консултација у вези са применом Закона о заштити података о личности и предметима у поступку.

Збирни месечни статистички подаци