Читај ми

Збирни месечни статистички подаци у области доступности информацијама и заштите података о личности

на дан 31.8.2017.
У ПРОЦЕДУРИ: 4.163
ОБРАЂЕНО: 54.631

П Р Е Г Л Е Д

активности Службе повереника за информације од јавног значаја

и заштиту података о личности у августу 2017. године

I. Статистика предмета

У августу 2017. године, Служба повереника је примила укупно 774 предмета и то:

· 423 предмета у вези са приступом информацијама,

· 303 предмета у вези са заштитом података о личности,

· 48 предмета који се односе на обe области деловања и рад службе Повереника.

Број незавршених предмета који је пренет из претходног периода је укупно 4.252 (3.787 – приступ информацијама, 423 - заштита података и 42 - хармонизација права и прописа).

Број решених предмета током овог месеца је укупно 863 (467 - приступ информацијама, 333 - заштита података, 63 - хармонизација права и прописа)

Број преосталих предмета у раду је 4.163 (3.743 – приступ информацијама, 393 - заштита података и 27 - хармонизација права и прописа)

Према расположивој евиденцији броја позива, остварен је 1.290 контаката са грађанима и органима власти ради савета у погледу остваривања права на слободан приступ информацијама и са грађанима и руковаоцима података о личности ради консултација у вези са применом Закона о заштити података о личности и предметима у поступку.

Збирни месечни статистички подаци