ПОВЕРЕНИК
ЗА ИНФОРМАЦИЈЕ ОД ЈАВНОГ ЗНАЧАЈА
И ЗАШТИТУ ПОДАТАКА О ЛИЧНОСТИ


logo novi


ПОВЕРЕНИК
ЗА ИНФОРМАЦИЈЕ ОД ЈАВНОГ ЗНАЧАЈА
И ЗАШТИТУ ПОДАТАКА О ЛИЧНОСТИlogo novi

ПОВЕРЕНИК
ЗА ИНФОРМАЦИЈЕ ОД ЈАВНОГ ЗНАЧАЈА
И ЗАШТИТУ ПОДАТАКА О ЛИЧНОСТИ

Читај ми

Збирни месечни статистички подаци у области доступности информацијама и заштите података о личности

на дан 30.9.2017.
У ПРОЦЕДУРИ: 4.333
ОБРАЂЕНО: 55.280

П Р Е Г Л Е Д

активности Службе повереника за информације од јавног значаја

и заштиту података о личности у септембру 2017. године

I. Статистика предмета

У септембру 2017. године, Служба повереника је примила укупно 807 предмета и то:

· 474 предмета у вези са приступом информацијама,

· 250 предмета у вези са заштитом података о личности,

· 83 предмета који се односе на обe области деловања и рад службе Повереника.

Број незавршених предмета који је пренет из претходног периода је укупно 4.163 (3.743 – приступ информацијама, 393 - заштита података и 27 - хармонизација права и прописа).

Број решених предмета током овог месеца је укупно 649 (335 - приступ информацијама, 253 - заштита података, 61 - хармонизација права и прописа)

Број преосталих предмета у раду је 4.333 (3.882 – приступ информацијама, 390 - заштита података и 61 - хармонизација права и прописа)

Према расположивој евиденцији броја позива, остварен је 1.496 контаката са грађанима и органима власти ради савета у погледу остваривања права на слободан приступ информацијама и са грађанима и руковаоцима података о личности ради консултација у вези са применом Закона о заштити података о личности и предметима у поступку.

Збирни месечни статистички подаци