Читај ми

Збирни месечни статистички подаци у области доступности информацијама и заштите података о личности

на дан 30.4.2018.

У ПРОЦЕДУРИ: 4.307

ОБРАЂЕНО: 62.815

П Р Е Г Л Е Д

активности Службе Повереника за информације од јавног значаја

и заштиту података о личности у априлу 2018. године

 

  1. Статистика предмета   

 

У  априлу 2018. године, Служба Повереника је примила укупно 1.011 предмета и то:    

  • 434 предмета у вези са приступом информацијама,
  • 497 предмета у вези са заштитом података о личности,
  • 80 предмета који се односе на обe области деловања и рад Службе Повереника.

Број незавршених предмета који је пренет из претходног периода је укупно је 4.339 (3.593 – приступ информацијама, 690 - заштита података и 56 - хармонизација и сарадња у обе области деловања Повереника).   

Број решених предмета током овог месеца је укупно 1.039 (435 - приступ информацијама, 513 - заштита података, 91 - хармонизација и сарадња у обе области деловања Повереника).

Број преосталих предмета у раду је 4.307 (3.592 – приступ информацијама, 670 - заштита података и 45 - хармонизација и сарадња у обе области деловања Повереника).

Према расположивој евиденцији броја позива, остварено је 1.433 контаката са грађанима и органима власти ради савета у погледу остваривања права на слободан приступ информацијама и  са грађанима и руковаоцима података о личности ради консултација у вези са применом Закона о заштити података о личности и предметима у раду.

Збирни месечни статистички подаци