Читај ми

Збирни месечни статистички подаци у области доступности информацијама

и заштите података о личности

на дан 31.5.2018.

У ПРОЦЕДУРИ: 4.328

ОБРАЂЕНО: 64.249

П Р Е Г Л Е Д

активности Службе Повереника за информације од јавног значаја

и заштиту података о личности у мају 2018. године

1. Статистика предмета   

У  мају 2018. године, Служба Повереника је примила укупно 1.454 предмета и то:    

  • 412 предмета у вези са приступом информацијама,
  • 948 предмета у вези са заштитом података о личности,
  • 94 предмета који се односе на обe области деловања и рад Службе Повереника.

Број незавршених предмета који је пренет из претходног периода је укупно је 4.307 (3.592 – приступ информацијама, 670 - заштита података и 45 - хармонизација и сарадња у обе области деловања Повереника).    

Број решених предмета током овог месеца је укупно 1.434 (493 - приступ информацијама, 849 - заштита података, 92 - хармонизација и сарадња у обе области деловања Повереника).

Број преосталих предмета у раду је 4.328 (3.511 – приступ информацијама, 770 - заштита података и 47 - хармонизација и сарадња у обе области деловања Повереника).

Према расположивој евиденцији броја позива, остварено је 1.724 контакта са грађанима и органима власти ради савета у погледу остваривања права на слободан приступ информацијама и  са грађанима и руковаоцима података о личности ради консултација у вези са применом Закона о заштити података о личности и предметима у раду. 

Збирни месечни статистички подаци