Збирни месечни статистички подаци у области доступности информацијама и заштите података о личности

на дан 30.6.2018.

У ПРОЦЕДУРИ: 4.202

ОБРАЂЕНО: 65.856

П Р Е Г Л Е Д

активности Службе Повереника за информације од јавног значаја

и заштиту података о личности у јуну 2018. године

  1. Статистика предмета

У јуну 2018. године, Служба Повереника је примила укупно 1.481 предмет и то:

  • 430 предмета у вези са приступом информацијама,
  • 920 предмета у вези са заштитом података о личности,
  • 131 предмет који се односио на обe области деловања и рад Службе Повереника.

Број незавршених предмета је 4.328 (3.511 – приступ информацијама, 770 - заштита података и 47 - хармонизација и сарадња у обе области деловања Повереника).

Број решених предмета током овог месеца је укупно 1.607 (496 - приступ информацијама, 974 - заштита података, 137 - хармонизација и сарадња у обе области деловања Повереника).

Број преосталих предмета у раду је 4.202 (3.445 – приступ информацијама, 716 - заштита података и 41 - хармонизација и сарадња у обе области деловања Повереника).

Према расположивој евиденцији броја позива, остварено је 1.765 контаката са грађанима и органима власти ради савета у погледу остваривања права на слободан приступ информацијама и са грађанима и руковаоцима података о личности ради консултација у вези са применом Закона о заштити података о личности и предметима у раду.

Збирни месечни статистички подаци