Читај ми

Збирни месечни статистички подаци у области доступности информацијама и заштите података о личности

на дан 30.11.2018

У ПРОЦЕДУРИ: 3.359

ОБРАЂЕНО: 71.737

П Р Е Г Л Е Д

активности Службе Повереника за информације од јавног значаја

и заштиту података о личности у новембру 2018. године

1.Статистика предмета

У новембру 2018. године, Служба Повереника је примила укупно 918 предмета и то:

  • 370 предмета у вези са приступом информацијама,
  • 434 предмета у вези са заштитом података о личности,
  • 114 предмета који су се односили на обe области деловања и рад Службе Повереника.

Број незавршених предмета који је пренет из претходног периода је 3.539 (3.055 – приступ информацијама, 428 - заштита података и 56 - хармонизација и сарадња у обе области деловања Повереника).

Број решених предмета током овог месеца је укупно 1098 (474 - приступ информацијама, 492 - заштита података, 132 - хармонизација и сарадња у обе области деловања Повереника).

Број преосталих предмета у раду је 3.359 (2.951 – приступ информацијама, 370 - заштита података и 38 - хармонизација и сарадња у обе области деловања Повереника).

Према расположивој евиденцији броја позива, остварено је 2.695 контаката са грађанима и органима власти ради савета у погледу остваривања права на слободан приступ информацијама и са грађанима и руковаоцима података о личности ради консултација у вези са применом Закона о заштити података о личности и предметима у раду.

Збирни месечни статистички подаци