Читај ми

Збирни месечни статистички подаци у области доступности информацијама и заштите података о личности

на дан 31.1.2019.

У ПРОЦЕДУРИ: 3.319

ОБРАЂЕНО: 73.641

П Р Е Г Л Е Д

активности Службе Повереника за информације од јавног значаја

и заштиту података о личности у јануару 2019. године

  1. Статистика предмета 

У јануару 2019. године, Служба Повереника је примила укупно 997 предмета и то:

  • 633 предмета у вези са приступом информацијама,
  • 311 предмета у вези са заштитом података о личности,
  • 53 предмета који су се односили на обe области деловања и рад Службе Повереника.

Број незавршених предмета који је пренет из претходног периода је 3.340 (2.869 – приступ информацијама, 440 - заштита података и 31 - хармонизација и сарадња у обе области деловања Повереника).

Број решених предмета током овог месеца је укупно 1.018 (549 - приступ информацијама, 414 - заштита података, 55 - хармонизација и сарадња у обе области деловања Повереника).

Број преосталих предмета у раду је 3.319 (2.953 – приступ информацијама, 337 - заштита података и 29 - хармонизација и сарадња у обе области деловања Повереника).

Према расположивој евиденцији броја позива, остварено је 2.271 контакт са грађанима и органима власти ради савета у погледу остваривања права на слободан приступ информацијама и  са грађанима и руковаоцима података о личности ради консултација у вези са применом Закона о заштити података о личности и предметима у раду.

Збирни месечни статистички подаци