Читај ми

Збирни месечни статистички подаци у области доступности информацијама и заштите података о личности

на дан 28.02.2019.

У ПРОЦЕДУРИ: 4.543

ОБРАЂЕНО: 74.961

П Р Е Г Л Е Д

активности Службе Повереника за информације од јавног значаја

и заштиту података о личности у фебруару 2019. године

 

  1. Статистика предмета

 

У фебруару 2019. године, Служба Повереника је примила укупно 2544 предмета и то:

  • 2046 предмета у вези са приступом информацијама,
  • 419 предмета у вези са заштитом података о личности,
  • 79 предмета који су се односили на обe области деловања и рад Службе Повереника.

Број незавршених предмета који је пренет из претходног периода је 3.319 (2.953 – приступ информацијама, 337 - заштита података и 29 - хармонизација и сарадња у обе области деловања Повереника).

Број решених предмета током овог месеца је укупно 1.320 (805 - приступ информацијама, 447 - заштита података, 68 - хармонизација и сарадња у обе области деловања Повереника).

Број преосталих предмета у раду је 4.543 (4.194 – приступ информацијама, 311 - заштита података и 38 - хармонизација и сарадња у обе области деловања Повереника).

Према расположивој евиденцији броја позива, остварено је 2.531 контакт са грађанима и органима власти ради савета у погледу остваривања права на слободан приступ информацијама и са грађанима и руковаоцима података о личности ради консултација у вези са применом Закона о заштити података о личности и предметима у раду.

Збирни месечни статистички подаци