Читај ми

Збирни месечни статистички подаци у области доступности информацијама и заштите података о личности

на дан 31.3.2019.

У ПРОЦЕДУРИ: 3.445

ОБРАЂЕНО: 76.751

П Р Е Г Л Е Д

активности Службе Повереника за информације од јавног значаја

и заштиту података о личности у марту 2019. године

  1. Статистика предмета  

 У  марту 2019. године, Служба Повереника је примила укупно 692 предмета и то:    

  • 394 предмета у вези са приступом информацијама,
  • 223 предмета у вези са заштитом података о личности,
  • 75 предмета који су се односили на обe области деловања и рад Службе Повереника.

Број незавршених предмета који је пренет из претходног периода је 4.543 (4.194 – приступ информацијама, 311 - заштита података и 38 - хармонизација и сарадња у обе области деловања Повереника).      

Број решених предмета током овог месеца је укупно 1.790 (1.451 - приступ информацијама, 275 - заштита података, 64 - хармонизација и сарадња у обе области деловања Повереника).

Број преосталих предмета у раду је 3.445 (3.137 – приступ информацијама, 259 - заштита података и 49 - хармонизација и сарадња у обе области деловања Повереника).

Према расположивој евиденцији броја позива, остварено је 2.365 контаката са грађанима и органима власти ради савета у погледу остваривања права на слободан приступ информацијама и  са грађанима и руковаоцима података о личности ради консултација у вези са применом Закона о заштити података о личности и предметима у раду.  

Збирни месечни статистички подаци