Читај ми

Збирни месечни статистички подаци у области доступности информацијама и заштите података о личности

на дан 31.5.2019.

У ПРОЦЕДУРИ: 3.572

ОБРАЂЕНО: 78.265

П Р Е Г Л Е Д

активности Службе Повереника за информације од јавног значаја

и заштиту података о личности у мају 2019. године

  1. Статистика предмета  

 

У  мају 2019. године, Служба Повереника је примила укупно 869 предмета и то:    

  • 519 предмета у вези са приступом информацијама,
  • 277 предмета у вези са заштитом података о личности,
  • 73 предмета који су се односили на обe области деловања и рад Службе Повереника.

Број незавршених предмета који је пренет из претходног периода је 3.450 (3.145 – приступ информацијама, 254 - заштита података и 51 - хармонизација и сарадња у обе области деловања Повереника).        

Број решених предмета током овог месеца је укупно 747 (367 - приступ информацијама, 291 - заштита података, 89 - хармонизација и сарадња у обе области деловања Повереника).

Број преосталих предмета у раду је 3.572 (3.297 – приступ информацијама, 240 - заштита података и 35 - хармонизација и сарадња у обе области деловања Повереника).

Према расположивој евиденцији броја позива, остварено је 2.242 контакта са грађанима и органима власти ради савета у погледу остваривања права на слободан приступ информацијама и  са грађанима и руковаоцима података о личности ради консултација у вези са применом Закона о заштити података о личности и предметима у раду.

Збирни месечни статистички подаци