Читај ми

Збирни месечни статистички подаци у области доступности информацијама и заштите података о личности

на дан 28.6.2019.

У ПРОЦЕДУРИ: 3.542

ОБРАЂЕНО: 79.002

П Р Е Г Л Е Д

активности Службе Повереника за информације од јавног значаја

и заштиту података о личности у јуну 2019. године

  1. Статистика предмета  

У  јуну 2019. године, Служба Повереника је примила укупно 707 предмета и то:    

  • 317 предмета у вези са приступом информацијама,
  • 314 предмета у вези са заштитом података о личности,
  • 76 предмета који су се односили на обe области деловања и рад Службе Повереника.

Број незавршених предмета који је пренет из претходног периода је 3.572 (3.297 – приступ информацијама, 240 - заштита података и 35 - хармонизација и сарадња у обе области деловања Повереника).         

Број решених предмета током овог месеца је укупно 737 (358 - приступ информацијама, 295 - заштита података, 84 - хармонизација и сарадња у обе области деловања Повереника).

Број преосталих предмета у раду је 3.542 (3.256 – приступ информацијама, 259 - заштита података и 27 - хармонизација и сарадња у обе области деловања Повереника).

Према расположивој евиденцији броја позива, остварено је 2.309 контаката са грађанима и органима власти ради савета у погледу остваривања права на слободан приступ информацијама и  са грађанима и руковаоцима података о личности ради консултација у вези са применом Закона о заштити података о личности и предметима у раду.  

Збирни месечни статистички подаци