Читај ми

Збирни месечни статистички подаци у области доступности информацијама и заштите података о личности

на дан 30.11.2019.

У ПРОЦЕДУРИ: 3.958 

ОБРАЂЕНО: 85.025

П Р Е Г Л Е Д

активности Службе Повереника за информације од јавног значаја

и заштиту података о личности у новембру 2019. године

  1. Статистика предмета  

У  новембру 2019. године, Служба Повереника је примила укупно 2201 предмет и то:    

  • 490 предмета у вези са приступом информацијама,
  • 1587 предмета у вези са заштитом података о личности,
  • 124 предмета који се односио на обe области деловања и рад Службе Повереника.

Број решених предмета током овог месеца је укупно 2.215 (460 - приступ информацијама, 1638 - заштита података, 117 - хармонизација и сарадња у обе области деловања Повереника).

Број преосталих предмета у раду је 3.958 (3.279 – приступ информацијама, 605 - заштита података и 74 - хармонизација и сарадња у обе области деловања Повереника).

Према расположивој евиденцији броја позива, остварено је 2.714 контаката са грађанима и органима власти ради савета у погледу остваривања права на слободан приступ информацијама и  са грађанима и руковаоцима података о личности ради консултација у вези са применом Закона о заштити података о личности и предметима у раду.

Збирни месечни статистички подаци