Читај ми

Збирни месечни статистички
подаци 
у области доступности
информацијама 
и заштите
података
 о личности

на дан 30.12.2020.
У ПРОЦЕДУРИ: 2.994
ОБРАЂЕНО: 96.249

П Р Е Г Л Е Д

активности Службе Повереника за информације од јавног значаја

и заштиту података о личности у децембру 2020. године

I.  Статистика предмета   

У  децембру 2020. године, Служба Повереника је примила укупно 646 предмета и то:    

  • 386 предмета у вези са приступом информацијама,
  • 131 предмет у вези са заштитом података о личности,
  • 129 предмета који се односио на обe области деловања и рад Службе Повереника.

Број решених предмета током овог месеца је укупно 767 (487 - приступ информацијама, 132 - заштита података, 148 - хармонизација и сарадња у обе области деловања Повереника).

Број преосталих предмета у раду је 2.994 (2.779 – приступ информацијама, 163 - заштита података и 52 - хармонизација и сарадња у обе области деловања Повереника).

Према расположивој евиденцији броја позива, остварено је 1.601 контакт са грађанима и органима власти ради савета у погледу остваривања права на слободан приступ информацијама и  са грађанима и руковаоцима података о личности ради консултација у вези са применом Закона о заштити података о личности и предметима у раду.

Збирни месечни статистички подаци