Читај ми

Збирни месечни статистички
подаци
 у области доступности
информацијама
 и заштите
података
 о личности

на дан 31.1.2021.
У ПРОЦЕДУРИ: 3.405
ОБРАЂЕНО: 97.105

П Р Е Г Л Е Д

активности Службе Повереника за информације од јавног значаја

и заштиту података о личности у јануару 2021. године

I.  Статистика предмета   

У  јануару 2021. године, Служба Повереника је примила укупно 1267 предмета и то:    

  • 960 предмета у вези са приступом информацијама,
  • 186 предмета у вези са заштитом података о личности,
  • 121 предмет који се односио на обe области деловања и рад Службе Повереника.

Број решених предмета током овог месеца је укупно 856 (574 - приступ информацијама, 171 - заштита података, 111 - хармонизација и сарадња у обе области деловања Повереника).

Број преосталих предмета у раду је 3.405 (3.165 – приступ информацијама, 178 - заштита података и 62 - хармонизација и сарадња у обе области деловања Повереника).

Према расположивој евиденцији броја позива, остварено је 2.947 контаката са грађанима и органима власти ради савета у погледу остваривања права на слободан приступ информацијама и  са грађанима и руковаоцима података о личности ради консултација у вези са применом Закона о заштити података о личности и предметима у раду.

Збирни месечни статистички подаци