Читај ми

Збирни месечни статистички
подаци у области доступности
информацијама и заштите
података о личности

на дан 28.2.2021.
У ПРОЦЕДУРИ: 3.405
ОБРАЂЕНО: 97.105

П Р Е Г Л Е Д

активности Службе Повереника за информације од јавног значаја и заштиту података о личности у фебруару 2021. године

I.  Статистика предмета   

У фебруару 2021. године, Служба Повереника је примила укупно 794 предмета и то:    

  • 407 предмета у вези са приступом информацијама,
  • 247 предмета у вези са заштитом података о личности,
  • 140 предмета који се односио на обe области деловања и рад Службе Повереника.

Број решених предмета током овог месеца је укупно 1.027 (699 - приступ информацијама, 202 - заштита података, 126 - хармонизација и сарадња у обе области деловања Повереника).

Број преосталих предмета у раду је 3.173 (2.873 – приступ информацијама, 224 - заштита података и 76 - хармонизација и сарадња у обе области деловања Повереника).

Према расположивој евиденцији броја позива, остварено је 1.497 контаката са грађанима и органима власти ради савета у погледу остваривања права на слободан приступ информацијама и  са грађанима и руковаоцима података о личности ради консултација у вези са применом Закона о заштити података о личности и предметима у раду.  

Збирни месечни статистички подаци