Читај ми

Збирни месечни статистички
подаци у области доступности
информацијама и заштите
података о личности

на дан 31.3.2021.
У ПРОЦЕДУРИ: 3.394
ОБРАЂЕНО: 99.220

П Р Е Г Л Е Д

активности Службе Повереника за информације од јавног значаја

и заштиту података о личности у марту 2021. године

I.  Статистика предмета   

У марту 2021. године, Служба Повереника је примила укупно 1309 предмета и то:    

  • 621 предмет у вези са приступом информацијама,
  • 551 предмета у вези са заштитом података о личности,
  • 137 предмета који се односио на обe области деловања и рад Службе Повереника.

Број решених предмета током овог месеца је укупно 1.088 (512 - приступ информацијама, 437 - заштита података, 139 - хармонизација и сарадња у обе области деловања Повереника).

Број преосталих предмета у раду је 3.394 (2.982 – приступ информацијама, 338 - заштита података и 74 - хармонизација и сарадња у обе области деловања Повереника).

Према расположивој евиденцији броја позива, остварено је 2380 контаката са грађанима и органима власти ради савета у погледу остваривања права на слободан приступ информацијама и  са грађанима и руковаоцима података о личности ради консултација у вези са применом Закона о заштити података о личности и предметима у раду.

Збирни месечни статистички подаци