ПОВЕРЕНИК
ЗА ИНФОРМАЦИЈЕ ОД ЈАВНОГ ЗНАЧАЈА
И ЗАШТИТУ ПОДАТАКА О ЛИЧНОСТИ


logo novi


ПОВЕРЕНИК
ЗА ИНФОРМАЦИЈЕ ОД ЈАВНОГ ЗНАЧАЈА
И ЗАШТИТУ ПОДАТАКА О ЛИЧНОСТИlogo novi

ПОВЕРЕНИК
ЗА ИНФОРМАЦИЈЕ ОД ЈАВНОГ ЗНАЧАЈА
И ЗАШТИТУ ПОДАТАКА О ЛИЧНОСТИ

Читај ми

Збирни месечни статистички подаци у области доступности информацијама и заштите података о личности

на дан 30.4.2021.
У ПРОЦЕДУРИ: 3.535
ОБРАЂЕНО: 100.308

П Р Е Г Л Е Д

активности Службе Повереника за информације од јавног значаја и заштиту података о личности у априлу 2021. године

I. Статистика предмета

У априлу 2021. године, Служба Повереника је примила укупно 1230 предмета и то:

  • 501 предмет у вези са приступом информацијама,
  • 569 предмета у вези са заштитом података о личности,
  • 160 предмета који се односио на обe области деловања и рад Службе Повереника.

Број решених предмета током овог месеца је укупно 1.088 (616 - приступ информацијама, 308 - заштита података, 164 - хармонизација и сарадња у обе области деловања Повереника).

Број преосталих предмета у раду је 3.535 (2.867 – приступ информацијама, 598 - заштита података и 70 - хармонизација и сарадња у обе области деловања Повереника).

Према расположивој евиденцији броја позива, остварено је 2299 контаката са грађанима и органима власти ради савета у погледу остваривања права на слободан приступ информацијама и са грађанима и руковаоцима података о личности ради консултација у вези са применом Закона о заштити података о личности и предметима у раду.

Збирни месечни статистички подаци