ПОВЕРЕНИК
ЗА ИНФОРМАЦИЈЕ ОД ЈАВНОГ ЗНАЧАЈА
И ЗАШТИТУ ПОДАТАКА О ЛИЧНОСТИ


logo novi


ПОВЕРЕНИК
ЗА ИНФОРМАЦИЈЕ ОД ЈАВНОГ ЗНАЧАЈА
И ЗАШТИТУ ПОДАТАКА О ЛИЧНОСТИlogo novi

ПОВЕРЕНИК
ЗА ИНФОРМАЦИЈЕ ОД ЈАВНОГ ЗНАЧАЈА
И ЗАШТИТУ ПОДАТАКА О ЛИЧНОСТИ

Читај ми

Збирни месечни статистички
подаци
 у области доступности
информацијама
 и заштите
података
 о личности

на дан 30.6.2021.
У ПРОЦЕДУРИ: 3.544
ОБРАЂЕНО: 101.898

П Р Е Г Л Е Д

активности Службе Повереника за информације од јавног значаја

и заштиту података о личности у јуну 2021. године

I.  Статистика предмета   

У јуну 2021. године, Служба Повереника је примила укупно 864 предмета и то:    

  • 546 предмет у вези са приступом информацијама,
  • 165 предмет у вези са заштитом података о личности,
  • 153 предмета који се односио на обe области деловања и рад Службе Повереника.

Број решених предмета током овог месеца је укупно 832 (504 - приступ информацијама, 175 - заштита података, 153 - хармонизација и сарадња у обе области деловања Повереника).

Број преосталих предмета у раду је 3.544 (2.878 – приступ информацијама, 591 - заштита података и 75 - хармонизација и сарадња у обе области деловања Повереника).

Према расположивој евиденцији броја позива, остварен је 2.081 контакт са грађанима и органима власти ради савета у погледу остваривања права на слободан приступ информацијама и  са грађанима и руковаоцима података о личности ради консултација у вези са применом Закона о заштити података о личности и предметима у раду.  

Збирни месечни статистички подаци