ПОВЕРЕНИК
ЗА ИНФОРМАЦИЈЕ ОД ЈАВНОГ ЗНАЧАЈА
И ЗАШТИТУ ПОДАТАКА О ЛИЧНОСТИ


logo novi


ПОВЕРЕНИК
ЗА ИНФОРМАЦИЈЕ ОД ЈАВНОГ ЗНАЧАЈА
И ЗАШТИТУ ПОДАТАКА О ЛИЧНОСТИlogo novi

ПОВЕРЕНИК
ЗА ИНФОРМАЦИЈЕ ОД ЈАВНОГ ЗНАЧАЈА
И ЗАШТИТУ ПОДАТАКА О ЛИЧНОСТИ

Читај ми

Збирни месечни статистички подаци у области доступности информацијама и заштите података о личности
на дан 31.7.2021.
У ПРОЦЕДУРИ: 3.627
ОБРАЂЕНО: 102.717

П Р Е Г Л Е Д

активности Службе Повереника за информације од јавног значаја

и заштиту података о личности у јулу 2021. године

 

I.  Статистика предмета   

У јулу 2021. године, Служба Повереника је примила укупно 947 предмета и то:    

  • 360 предмет у вези са приступом информацијама,
  • 461 предмет у вези са заштитом података о личности,
  • 126 предмета који се односио на обe области деловања и рад Службе Повереника.

Број решених предмета током овог месеца је укупно 874 (515 - приступ информацијама, 218 - заштита података, 141 - хармонизација и сарадња у обе области деловања Повереника).

Број преосталих предмета у раду је 3.627 (2.738 – приступ информацијама, 833 - заштита података и 56 - хармонизација и сарадња у обе области деловања Повереника).

Према расположивој евиденцији броја позива, остваренo је 2.410 контакaтa са грађанима и органима власти ради савета у погледу остваривања права на слободан приступ информацијама и  са грађанима и руковаоцима података о личности ради консултација у вези са применом Закона о заштити података о личности и предметима у раду.  

Збирни месечни статистички подацимесечни статистички подаци