ПОВЕРЕНИК
ЗА ИНФОРМАЦИЈЕ ОД ЈАВНОГ ЗНАЧАЈА
И ЗАШТИТУ ПОДАТАКА О ЛИЧНОСТИ


logo novi


ПОВЕРЕНИК
ЗА ИНФОРМАЦИЈЕ ОД ЈАВНОГ ЗНАЧАЈА
И ЗАШТИТУ ПОДАТАКА О ЛИЧНОСТИlogo novi

ПОВЕРЕНИК
ЗА ИНФОРМАЦИЈЕ ОД ЈАВНОГ ЗНАЧАЈА
И ЗАШТИТУ ПОДАТАКА О ЛИЧНОСТИ

Читај ми

Збирни месечни статистички
подаци
 у области доступности
информацијама
 и заштите
података
 о личности

на дан 31.8.2021.
У ПРОЦЕДУРИ: 3.293
ОБРАЂЕНО: 103.943

П Р Е Г Л Е Д

активности Службе Повереника за информације од јавног значаја

и заштиту података о личности у августу 2021. године

I.  Статистика предмета   

У августу 2021. године, Служба Повереника је примила укупно 896 предмета и то:    

  • 389 предмета у вези са приступом информацијама,
  • 423 предмета у вези са заштитом података о личности,
  • 84 предмета који се односио на обe области деловања и рад Службе Повереника.

Број решених предмета током овог месеца је укупно 1226 (393 - приступ информацијама, 749 - заштита података, 84 - хармонизација и сарадња у обе области деловања Повереника).

Број преосталих предмета у раду је 3.293 (2.734 – приступ информацијама, 503 - заштита података и 56 - хармонизација и сарадња у обе области деловања Повереника).

Према расположивој евиденцији броја позива, остваренo је 2.465 контакaтa са грађанима и органима власти ради савета у погледу остваривања права на слободан приступ информацијама и  са грађанима и руковаоцима података о личности ради консултација у вези са применом Закона о заштити података о личности и предметима у раду.

Збирни месечни статистички подаци