ПОВЕРЕНИК
ЗА ИНФОРМАЦИЈЕ ОД ЈАВНОГ ЗНАЧАЈА
И ЗАШТИТУ ПОДАТАКА О ЛИЧНОСТИ


logo novi


ПОВЕРЕНИК
ЗА ИНФОРМАЦИЈЕ ОД ЈАВНОГ ЗНАЧАЈА
И ЗАШТИТУ ПОДАТАКА О ЛИЧНОСТИlogo novi

ПОВЕРЕНИК
ЗА ИНФОРМАЦИЈЕ ОД ЈАВНОГ ЗНАЧАЈА
И ЗАШТИТУ ПОДАТАКА О ЛИЧНОСТИ

Читај ми

Збирни месечни статистички
подаци
 у области доступности
информацијама
 и заштите
података
 о личности

на дан 30.9.2021.

У ПРОЦЕДУРИ: 3.266

ОБРАЂЕНО: 104.752

П Р Е Г Л Е Д

активности Службе Повереника за информације од јавног значаја

и заштиту података о личности у септембру 2021. године

I.  Статистика предмета   

У септембру 2021. године, Служба Повереника је примила укупно 782 предмета и то:    

  • 493 предмета у вези са приступом информацијама,
  • 134 предмета у вези са заштитом података о личности,
  • 155 предмета који се односио на обe области деловања и рад Службе Повереника.

Број решених предмета током овог месеца је укупно 809 (441 - приступ информацијама, 245 - заштита података, 123 - хармонизација и сарадња у обе области деловања Повереника).

Број преосталих предмета у раду је 3.266 (2.786 – приступ информацијама, 391 - заштита података и 89 - хармонизација и сарадња у обе области деловања Повереника).

Према расположивој евиденцији броја позива, остваренo је 2.426 контакaтa са грађанима и органима власти ради савета у погледу остваривања права на слободан приступ информацијама и  са грађанима и руковаоцима података о личности ради консултација у вези са применом Закона о заштити података о личности и предметима у раду.  

Збирни месечни статистички подаци