ПОВЕРЕНИК
ЗА ИНФОРМАЦИЈЕ ОД ЈАВНОГ ЗНАЧАЈА
И ЗАШТИТУ ПОДАТАКА О ЛИЧНОСТИ


logo novi


ПОВЕРЕНИК
ЗА ИНФОРМАЦИЈЕ ОД ЈАВНОГ ЗНАЧАЈА
И ЗАШТИТУ ПОДАТАКА О ЛИЧНОСТИlogo novi

ПОВЕРЕНИК
ЗА ИНФОРМАЦИЈЕ ОД ЈАВНОГ ЗНАЧАЈА
И ЗАШТИТУ ПОДАТАКА О ЛИЧНОСТИ

Читај ми

Збирни месечни статистички
подаци
 у области доступности
информацијама
 и заштите
података
 о личности

на дан 31.12.2021.
У ПРОЦЕДУРИ: 3.118
ОБРАЂЕНО: 108.330

П Р Е Г Л Е Д

активности Службе Повереника за информације од јавног значаја

и заштиту података о личности у децембру 2021. године

I.  Статистика предмета   

 У децембру 2021. године, Служба Повереника је примила укупно 742 предмета и то:     

  • 473 предмета у вези са приступом информацијама,
  • 127 предмета у вези са заштитом података о личности,
  • 142 предмета који се односио на обe области деловања и рад Службе Повереника.

Број решених предмета током овог месеца је укупно 2027 (1667 - приступ информацијама, 189 - заштита података, 171 - хармонизација и сарадња у обе области деловања Повереника).

Број преосталих предмета у раду је 3.118 (2.751 – приступ информацијама, 308 - заштита података и 59 - хармонизација и сарадња у обе области деловања Повереника).

Према расположивој евиденцији броја позива, остваренo је 2.209 контакaтa са грађанима и органима власти ради савета у погледу остваривања права на слободан приступ информацијама и  са грађанима и руковаоцима података о личности ради консултација у вези са применом Закона о заштити података о личности и предметима у раду.

Збирни месечни статистички подаци