ПОВЕРЕНИК
ЗА ИНФОРМАЦИЈЕ ОД ЈАВНОГ ЗНАЧАЈА
И ЗАШТИТУ ПОДАТАКА О ЛИЧНОСТИ


logo novi


ПОВЕРЕНИК
ЗА ИНФОРМАЦИЈЕ ОД ЈАВНОГ ЗНАЧАЈА
И ЗАШТИТУ ПОДАТАКА О ЛИЧНОСТИlogo novi

ПОВЕРЕНИК
ЗА ИНФОРМАЦИЈЕ ОД ЈАВНОГ ЗНАЧАЈА
И ЗАШТИТУ ПОДАТАКА О ЛИЧНОСТИ

Читај ми

Збирни месечни статистички
подаци 
у области доступности
информацијама 
и заштите
података
 о личности

на дан 31.3.2022.
У ПРОЦЕДУРИ: 2.961
ОБРАЂЕНО: 111.624

П Р Е Г Л Е Д

активности Службе Повереника за информације од јавног значаја

и заштиту података о личности у марту 2022. године

I.  Статистика предмета   

У марту 2022. године, Служба Повереника је примила укупно 841 предмет и то:    

  • 490 предмета у вези са приступом информацијама,
  • 223 предмета у вези са заштитом података о личности,
  • 128 предмета који се односио на обe области деловања и рад Службе Повереника.

Број решених предмета током овог месеца је укупно 1.037 (618 - приступ информацијама, 304 - заштита података, 115 – хармонизација, сарадња и извештавање у обе области деловања Повереника).

Број преосталих предмета у раду је 2.961 (2.535 – приступ информацијама, 361 - заштита података и 65 - хармонизација и сарадња у обе области деловања Повереника).

Према расположивој евиденцији броја позива, остваренo је 2.584 контакaтa са грађанима и органима власти ради савета у погледу остваривања права на слободан приступ информацијама и  са грађанима и руковаоцима података о личности ради консултација у вези са применом Закона о заштити података о личности и предметима у раду.  

Збирни месечни статистички подаци