ПОВЕРЕНИК
ЗА ИНФОРМАЦИЈЕ ОД ЈАВНОГ ЗНАЧАЈА
И ЗАШТИТУ ПОДАТАКА О ЛИЧНОСТИ


logo novi


ПОВЕРЕНИК
ЗА ИНФОРМАЦИЈЕ ОД ЈАВНОГ ЗНАЧАЈА
И ЗАШТИТУ ПОДАТАКА О ЛИЧНОСТИlogo novi

ПОВЕРЕНИК
ЗА ИНФОРМАЦИЈЕ ОД ЈАВНОГ ЗНАЧАЈА
И ЗАШТИТУ ПОДАТАКА О ЛИЧНОСТИ

Читај ми

Збирни месечни статистички
подаци

на дан 28.4.2022.
У ПРОЦЕДУРИ: 2.888
ОБРАЂЕНО: 112.348

П Р Е Г Л Е Д

активности Службе Повереника за информације од јавног значаја

и заштиту података о личности у априлу 2022. године

I.  Статистика предмета   

 У априлу 2022. године, Служба Повереника је примила укупно 651 предмет и то:    

  • 346 предмета у вези са приступом информацијама,
  • 237 предмета у вези са заштитом података о личности,
  • 68 предмета који се односио на обe области деловања и рад Службе Повереника.

Број решених предмета током овог месеца је укупно 724 (418 - приступ информацијама, 224 - заштита података, 82 – хармонизација, сарадња и извештавање у обе области деловања Повереника).

Број преосталих предмета у раду је 2.888 (2.463 – приступ информацијама, 374 - заштита података и 51 - хармонизација и сарадња у обе области деловања Повереника).

Према расположивој евиденцији броја позива, остваренo је 2.088 контакaтa са грађанима и органима власти ради савета у погледу остваривања права на слободан приступ информацијама и  са грађанима и руковаоцима података о личности ради консултација у вези са применом Закона о заштити података о личности и предметима у раду.

Збирни месечни статистички подаци