ПОВЕРЕНИК
ЗА ИНФОРМАЦИЈЕ ОД ЈАВНОГ ЗНАЧАЈА
И ЗАШТИТУ ПОДАТАКА О ЛИЧНОСТИ


logo novi


ПОВЕРЕНИК
ЗА ИНФОРМАЦИЈЕ ОД ЈАВНОГ ЗНАЧАЈА
И ЗАШТИТУ ПОДАТАКА О ЛИЧНОСТИlogo novi

ПОВЕРЕНИК
ЗА ИНФОРМАЦИЈЕ ОД ЈАВНОГ ЗНАЧАЈА
И ЗАШТИТУ ПОДАТАКА О ЛИЧНОСТИ

Читај ми

Збирни месечни статистички подаци

на дан 31.5.2022.
У ПРОЦЕДУРИ: 2.878
ОБРАЂЕНО: 112.968

П Р Е Г Л Е Д

активности Службе Повереника за информације од јавног значаја

и заштиту података о личности у мају 2022. године

I.  Статистика предмета   

У мају 2022. године, Служба Повереника је примила укупно 610 предмета и то:    

  • 371 предмет у вези са приступом информацијама,
  • 133 предмета у вези са заштитом података о личности,
  • 106 предмета који се односио на обe области деловања и рад Службе Повереника.

Број решених предмета током овог месеца је укупно 620 (367 - приступ информацијама, 155 - заштита података, 98 – хармонизација, сарадња и извештавање у обе области деловања Повереника).

Број преосталих предмета у раду је 2.878 (2.467 – приступ информацијама, 352 - заштита података и 59 - хармонизација и сарадња у обе области деловања Повереника).

Према расположивој евиденцији броја позива, остваренo је 3.453 контактa са грађанима и органима власти ради савета у погледу остваривања права на слободан приступ информацијама и  са грађанима и руковаоцима података о личности ради консултација у вези са применом Закона о заштити података о личности и предметима у раду.  

Збирни месечни статистички подаци