ПОВЕРЕНИК
ЗА ИНФОРМАЦИЈЕ ОД ЈАВНОГ ЗНАЧАЈА
И ЗАШТИТУ ПОДАТАКА О ЛИЧНОСТИ


logo novi


ПОВЕРЕНИК
ЗА ИНФОРМАЦИЈЕ ОД ЈАВНОГ ЗНАЧАЈА
И ЗАШТИТУ ПОДАТАКА О ЛИЧНОСТИlogo novi

ПОВЕРЕНИК
ЗА ИНФОРМАЦИЈЕ ОД ЈАВНОГ ЗНАЧАЈА
И ЗАШТИТУ ПОДАТАКА О ЛИЧНОСТИ

Читај ми

Збирни месечни статистички подаци

на дан 30.6.2022.
У ПРОЦЕДУРИ: 2.984
ОБРАЂЕНО: 113.576

П Р Е Г Л Е Д

активности Службе Повереника за информације од јавног значаја

и заштиту података о личности у јуну 2022. године

I.  Статистика предмета   

У јуну 2022. године, Служба Повереника је примила укупно 750 предмета и то:    

  • 437 предмета у вези са приступом информацијама,
  • 157 предмета у вези са заштитом података о личности,
  • 101 предмет који се односио на обe области деловања и рад Службе Повереника
  • 55 предмета које се односе на процесуирање прекршаја у обе области деловања Повереника

Број решених предмета током овог месеца је укупно 622 (342 - приступ информацијама, 173 - заштита података, 3 - процесуирање прекршаја, 104 – хармонизација, сарадња, едукација и сертификација и извештавање у обе области деловања Повереника).

Број преосталих предмета у раду је 2.984 (2.544 – приступ информацијама, 335 - заштита података, 52 – процесуирање прекршаја и 53 - хармонизација, сарадња, едукација и сертификација и извештавање у обе области деловања Повереника).

Према расположивој евиденцији броја позива, остваренo је 3.824 контактa са грађанима и органима власти ради савета у погледу остваривања права на слободан приступ информацијама и  са грађанима и руковаоцима података о личности ради консултација у вези са применом Закона о заштити података о личности и предметима у раду.  

Збирни месечни статистички подаци