ПОВЕРЕНИК
ЗА ИНФОРМАЦИЈЕ ОД ЈАВНОГ ЗНАЧАЈА
И ЗАШТИТУ ПОДАТАКА О ЛИЧНОСТИ


logo novi


ПОВЕРЕНИК
ЗА ИНФОРМАЦИЈЕ ОД ЈАВНОГ ЗНАЧАЈА
И ЗАШТИТУ ПОДАТАКА О ЛИЧНОСТИlogo novi

ПОВЕРЕНИК
ЗА ИНФОРМАЦИЈЕ ОД ЈАВНОГ ЗНАЧАЈА
И ЗАШТИТУ ПОДАТАКА О ЛИЧНОСТИ

Читај ми

Збирни месечни статистички подаци

на дан 31.7.2022.
У ПРОЦЕДУРИ: 2.937
ОБРАЂЕНО: 113.576

П Р Е Г Л Е Д

активности Службе Повереника за информације од јавног значаја

и заштиту података о личности у јулу 2022. године

I.  Статистика предмета   

У јулу 2022. године, Служба Повереника је примила укупно 750 предмета и то:    

  • 499 предмета у вези са приступом информацијама,
  • 130 предмета у вези са заштитом података о личности,
  • 92 предмета који се односио на обe области деловања и рад Службе Повереника
  • 29 предмета које се односе на процесуирање прекршаја у обе области деловања Повереника

Број решених предмета током овог месеца је укупно 797 (469 - приступ информацијама, 209 - заштита података, 22 - процесуирање прекршаја, 97 – хармонизација, сарадња, едукација и сертификација и извештавање у обе области деловања Повереника).

Број преосталих предмета у раду је 2.937 (2.575 – приступ информацијама, 256 - заштита података, 59 – процесуирање прекршаја и 47 - хармонизација, сарадња, едукација и сертификација и извештавање у обе области деловања Повереника).

Према расположивој евиденцији броја позива, остваренo је 1.975 контакатa са грађанима и органима власти ради савета у погледу остваривања права на слободан приступ информацијама и  са грађанима и руковаоцима података о личности ради консултација у вези са применом Закона о заштити података о личности и предметима у раду.  

Збирни месечни статистички подаци