ПОВЕРЕНИК
ЗА ИНФОРМАЦИЈЕ ОД ЈАВНОГ ЗНАЧАЈА
И ЗАШТИТУ ПОДАТАКА О ЛИЧНОСТИ


logo novi


ПОВЕРЕНИК
ЗА ИНФОРМАЦИЈЕ ОД ЈАВНОГ ЗНАЧАЈА
И ЗАШТИТУ ПОДАТАКА О ЛИЧНОСТИlogo novi

ПОВЕРЕНИК
ЗА ИНФОРМАЦИЈЕ ОД ЈАВНОГ ЗНАЧАЈА
И ЗАШТИТУ ПОДАТАКА О ЛИЧНОСТИ

Читај ми

Збирни месечни статистички подаци

на дан 31.8.2022.
У ПРОЦЕДУРИ: 6.407
ОБРАЂЕНО: 116.150

П Р Е Г Л Е Д

активности Службе Повереника за информације од јавног значаја

и заштиту података о личности у авггусту 2022. године

I.  Статистика предмета   

 У августу 2022. године, Служба Повереника је примила укупно 5.246 предмета и то:    

  • 5033 предмета у вези са приступом информацијама,
  • 103 предмета у вези са заштитом података о личности,
  • 84 предмета који се односио на обe области деловања и рад Службе Повереника
  • 26 предмета које се односе на процесуирање прекршаја у обе области деловања Повереника

Број решених предмета током овог месеца је укупно 1.758 (1.486 - приступ информацијама, 151 - заштита података, 33 - процесуирање прекршаја, 88 – хармонизација, сарадња, едукација и сертификација и извештавање у обе области деловања Повереника).

Број преосталих предмета у раду је 6.407 (6.114– приступ информацијама, 207 - заштита података, 41 – процесуирање прекршаја и 45 - хармонизација, сарадња, едукација и сертификација и извештавање у обе области деловања Повереника).

Према расположивој евиденцији броја позива, остваренo је 1.474 контакатa са грађанима и органима власти ради савета у погледу остваривања права на слободан приступ информацијама и  са грађанима и руковаоцима података о личности ради консултација у вези са применом Закона о заштити података о личности и предметима у раду.

Збирни месечни статистички подаци