ПОВЕРЕНИК
ЗА ИНФОРМАЦИЈЕ ОД ЈАВНОГ ЗНАЧАЈА
И ЗАШТИТУ ПОДАТАКА О ЛИЧНОСТИ


logo novi


ПОВЕРЕНИК
ЗА ИНФОРМАЦИЈЕ ОД ЈАВНОГ ЗНАЧАЈА
И ЗАШТИТУ ПОДАТАКА О ЛИЧНОСТИlogo novi

ПОВЕРЕНИК
ЗА ИНФОРМАЦИЈЕ ОД ЈАВНОГ ЗНАЧАЈА
И ЗАШТИТУ ПОДАТАКА О ЛИЧНОСТИ

Читај ми

Збирни месечни статистички подаци

на дан 30.9.2022.
У ПРОЦЕДУРИ: 3.971
ОБРАЂЕНО: 120.192

П Р Е Г Л Е Д

активности Службе Повереника за информације од јавног значаја

и заштиту података о личности у септембру 2022. године

I.  Статистика предмета   

У септембру 2022. године, Служба Повереника је примила укупно 1.426 предмета и то:    

  • 1139 предмета у вези са приступом информацијама,
  • 152 предмета у вези са заштитом података о личности,
  • 124 предмета који се односио на обe области деловања и рад Службе Повереника
  • 11 предмета које се односе на процесуирање прекршаја у обе области деловања Повереника

Број решених предмета током овог месеца је укупно 4.042 (3.821 - приступ информацијама, 123 - заштита података, 5 - процесуирање прекршаја, 93 – хармонизација, сарадња, едукација и сертификација и извештавање у обе области деловања Повереника).

Број преосталих предмета у раду је 3.791 (3.432– приступ информацијама, 236 - заштита података, 76 – процесуирање прекршаја и 47 - хармонизација, сарадња, едукација и сертификација и извештавање у обе области деловања Повереника).

Према расположивој евиденцији броја позива, остваренo је 3.364 контакатa са грађанима и органима власти ради савета у погледу остваривања права на слободан приступ информацијама и  са грађанима и руковаоцима података о личности ради консултација у вези са применом Закона о заштити података о личности и предметима у раду.  

Збирни месечни статистички подаци