ПОВЕРЕНИК
ЗА ИНФОРМАЦИЈЕ ОД ЈАВНОГ ЗНАЧАЈА
И ЗАШТИТУ ПОДАТАКА О ЛИЧНОСТИ


logo novi


ПОВЕРЕНИК
ЗА ИНФОРМАЦИЈЕ ОД ЈАВНОГ ЗНАЧАЈА
И ЗАШТИТУ ПОДАТАКА О ЛИЧНОСТИlogo novi

ПОВЕРЕНИК
ЗА ИНФОРМАЦИЈЕ ОД ЈАВНОГ ЗНАЧАЈА
И ЗАШТИТУ ПОДАТАКА О ЛИЧНОСТИ

Читај ми

Збирни месечни статистички подаци

на дан 31.10.2022.
У ПРОЦЕДУРИ: 3.297
ОБРАЂЕНО: 121.964

П Р Е Г Л Е Д

активности Службе Повереника за информације од јавног значаја

и заштиту података о личности у октобру 2022. године

I.  Статистика предмета   

У октобру 2022. године, Служба Повереника је примила укупно 1.278 предмета и то:    

  • 966 предмета у вези са приступом информацијама,
  • 150 предмета у вези са заштитом података о личности,
  • 111 предмета који се односио на обe области деловања и рад Службе Повереника
  • 51 предмет које се односе на процесуирање прекршаја у обе области деловања Повереника

Број решених предмета током овог месеца је укупно 1.772 (1470 - приступ информацијама, 165 - заштита података, 33 - процесуирање прекршаја, 104 – хармонизација, сарадња, едукација и сертификација и извештавање у обе области деловања Повереника).

Број преосталих предмета у раду је 3.297 (2.928– приступ информацијама, 221 - заштита података, 65 – процесуирање прекршаја и 83 - хармонизација, сарадња, едукација и сертификација и извештавање у обе области деловања Повереника).

Према расположивој евиденцији броја позива, остваренo је 3.685 контакатa са грађанима и органима власти ради савета у погледу остваривања права на слободан приступ информацијама и  са грађанима и руковаоцима података о личности ради консултација у вези са применом Закона о заштити података о личности и предметима у раду.

Збирни месечни статистички подаци