ПОВЕРЕНИК
ЗА ИНФОРМАЦИЈЕ ОД ЈАВНОГ ЗНАЧАЈА
И ЗАШТИТУ ПОДАТАКА О ЛИЧНОСТИ


logo novi


ПОВЕРЕНИК
ЗА ИНФОРМАЦИЈЕ ОД ЈАВНОГ ЗНАЧАЈА
И ЗАШТИТУ ПОДАТАКА О ЛИЧНОСТИlogo novi

ПОВЕРЕНИК
ЗА ИНФОРМАЦИЈЕ ОД ЈАВНОГ ЗНАЧАЈА
И ЗАШТИТУ ПОДАТАКА О ЛИЧНОСТИ

Читај ми

Збирни месечни статистички подаци

на дан 30.11.2022.
У ПРОЦЕДУРИ: 3.423
ОБРАЂЕНО: 123.647

П Р Е Г Л Е Д

активности Службе Повереника за информације од јавног значаја

и заштиту података о личности у новембру 2022. године

I.  Статистика предмета   

У новембру 2022. године, Служба Повереника је примила укупно 1.809 предмета и то:    

  • 1512 предмета у вези са приступом информацијама,
  • 114 предмета у вези са заштитом података о личности,
  • 145 предмета који се односио на обe области деловања и рад Службе Повереника,
  • 38 предмета који се односе на процесуирање прекршаја у обе области деловања Повереника.

Број решених предмета током овог месеца је укупно 1.683 (1365 - приступ информацијама, 134 - заштита података, 24 - процесуирање прекршаја, 160 – хармонизација, сарадња, едукација и сертификација и извештавање у обе области деловања Повереника).

Број преосталих предмета у раду је 3.423 (3.075– приступ информацијама, 201 - заштита података, 79 – процесуирање прекршаја и 68 - хармонизација, сарадња, едукација и сертификација и извештавање у обе области деловања Повереника).

Према расположивој евиденцији броја позива, остваренo је 3.587 контакатa са грађанима и органима власти ради савета у погледу регистрације у Јединствени информациони систем информатора о раду, израде информатора о раду, остваривања права на слободан приступ информацијама, пружања помоћи грађанима и руковаоцима података о личности у вези са применом Закона о заштити података о личности и предметима у раду.

Збирни месечни статистички подаци