ПОВЕРЕНИК
ЗА ИНФОРМАЦИЈЕ ОД ЈАВНОГ ЗНАЧАЈА
И ЗАШТИТУ ПОДАТАКА О ЛИЧНОСТИ


logo novi


ПОВЕРЕНИК
ЗА ИНФОРМАЦИЈЕ ОД ЈАВНОГ ЗНАЧАЈА
И ЗАШТИТУ ПОДАТАКА О ЛИЧНОСТИlogo novi

ПОВЕРЕНИК
ЗА ИНФОРМАЦИЈЕ ОД ЈАВНОГ ЗНАЧАЈА
И ЗАШТИТУ ПОДАТАКА О ЛИЧНОСТИ

Читај ми

Збирни месечни статистички

подаци

на дан 30.12.2022.

У ПРОЦЕДУРИ: 4318  

ОБРАЂЕНО: 125.784

П Р Е Г Л Е Д

активности Службе Повереника за информације од јавног значаја

и заштиту података о личности у децембру 2022. године

I.  Статистика предмета   

У децембру 2022. године, Служба Повереника је примила укупно 3.024 предмета и то:    

  • 879 предмета у вези са приступом информацијама,
  • 1981 предмет у вези са заштитом података о личности,
  • 125 предмета који се односио на обe области деловања и рад Службе Повереника,
  • 39 предмета који се односе на процесуирање прекршаја у обе области деловања Повереника.

Број решених предмета током овог месеца је укупно 2.137 (790 - приступ информацијама, 1160 - заштита података, 45 - процесуирање прекршаја, 142 – хармонизација, сарадња, едукација и сертификација и извештавање у обе области деловања Повереника).

Број преосталих предмета у раду је 4.318 (3.164– приступ информацијама, 1030 - заштита података, 73 – процесуирање прекршаја и 51 - хармонизација, сарадња, едукација и сертификација и извештавање у обе области деловања Повереника).

Према расположивој евиденцији броја позива, остваренo је 3.363 контактa са грађанима и органима власти ради савета у погледу регистрације у Јединствени информациони систем информатора о раду, израде информатора о раду, остваривања права на слободан приступ информацијама, пружања помоћи грађанима и руковаоцима података о личности у вези са применом Закона о заштити података о личности и предметима у раду.  

 Збирни месечни статистички подаци