ПОВЕРЕНИК
ЗА ИНФОРМАЦИЈЕ ОД ЈАВНОГ ЗНАЧАЈА
И ЗАШТИТУ ПОДАТАКА О ЛИЧНОСТИ


logo novi


ПОВЕРЕНИК
ЗА ИНФОРМАЦИЈЕ ОД ЈАВНОГ ЗНАЧАЈА
И ЗАШТИТУ ПОДАТАКА О ЛИЧНОСТИlogo novi

ПОВЕРЕНИК
ЗА ИНФОРМАЦИЈЕ ОД ЈАВНОГ ЗНАЧАЈА
И ЗАШТИТУ ПОДАТАКА О ЛИЧНОСТИ

Читај ми

Збирни месечни статистички подаци

на дан 31.1.2023.
У ПРОЦЕДУРИ: 4.376
ОБРАЂЕНО: 127.337

П Р Е Г Л Е Д

активности Службе Повереника за информације од јавног значаја

и заштиту података о личности у јануару 2023. године

I.  Статистика предмета   

У јануару 2023. године, Служба Повереника је примила укупно 1.590 предмета и то:    

  • 1104 предмета у вези са приступом информацијама,
  • 347 предметa у вези са заштитом података о личности,
  • 109 предмета који се односио на обe области деловања и рад Службе Повереника,
  • 30 предмета који се односе на процесуирање прекршаја у обе области деловања Повереника.

Број решених предмета током овог месеца је укупно 1.553 (555 - приступ информацијама, 879 - заштита података, 27 - процесуирање прекршаја, 92 – хармонизација, сарадња, едукација и сертификација и извештавање у обе области деловања Повереника).

Број преосталих предмета у раду је 4.376 (3.713 – приступ информацијама, 519 - заштита података, 76 – процесуирање прекршаја и 68 - хармонизација, сарадња, едукација и сертификација и извештавање у обе области деловања Повереника).

Збирни месечни статистички подаци