ПОВЕРЕНИК
ЗА ИНФОРМАЦИЈЕ ОД ЈАВНОГ ЗНАЧАЈА
И ЗАШТИТУ ПОДАТАКА О ЛИЧНОСТИ


logo novi


ПОВЕРЕНИК
ЗА ИНФОРМАЦИЈЕ ОД ЈАВНОГ ЗНАЧАЈА
И ЗАШТИТУ ПОДАТАКА О ЛИЧНОСТИ



logo novi

ПОВЕРЕНИК
ЗА ИНФОРМАЦИЈЕ ОД ЈАВНОГ ЗНАЧАЈА
И ЗАШТИТУ ПОДАТАКА О ЛИЧНОСТИ





Читај ми

Збирни месечни статистички подаци

на;дан 28.2.2023.

У ПРОЦЕДУРИ: 4.916

ОБРАЂЕНО: 128.580

 П Р Е Г Л Е Д

активности Службе Повереника за информације од јавног значаја

и заштиту података о личности у фебруару 2023. године

I.  Статистика предмета   

У фебруару 2023. године, Служба Повереника је примила укупно 1.773 предмета и то:    

  • 887 предмета у вези са приступом информацијама,
  • 760 предметa у вези са заштитом података о личности,
  • 99 предмета који се односио на обe области деловања и рад Службе Повереника,
  • 27 предмета који се односе на процесуирање прекршаја у обе области деловања Повереника.

Број решених предмета током овог месеца је укупно 1.243 (657 - приступ информацијама, 458 - заштита података, 25 - процесуирање прекршаја, 103 – хармонизација, сарадња, едукација и сертификација и извештавање у обе области деловања Повереника).

Према расположивој евиденцији броја позива, остваренo је 2.296 контакатa ради пружања помоћи органима власти у погледу подношења годишњих извештаја Поверенику и регистрацијом на Портал за подношење годишњих извештаја, као и приликом регистрације у Јединствени информациони систем информатора о раду и приликом израде информатора о раду. Позиви су се односили и на пружање помоћи грађанима и руковаоцима података о личности у вези са применом Закона о заштити података о личности и предметима у раду и помоћи органима власти и грађанима у вези са остваривањем права на слободан приступ информацијама.

Збирни месечни статистички подаци