ПОВЕРЕНИК
ЗА ИНФОРМАЦИЈЕ ОД ЈАВНОГ ЗНАЧАЈА
И ЗАШТИТУ ПОДАТАКА О ЛИЧНОСТИ


logo novi


ПОВЕРЕНИК
ЗА ИНФОРМАЦИЈЕ ОД ЈАВНОГ ЗНАЧАЈА
И ЗАШТИТУ ПОДАТАКА О ЛИЧНОСТИlogo novi

ПОВЕРЕНИК
ЗА ИНФОРМАЦИЈЕ ОД ЈАВНОГ ЗНАЧАЈА
И ЗАШТИТУ ПОДАТАКА О ЛИЧНОСТИ

Читај ми

Збирни месечни статистички
подаци

на дан 31.3.2023.

У ПРОЦЕДУРИ: 5.066
ОБРАЂЕНО: 129.973

П Р Е Г Л Е Д

активности Службе Повереника за информације од јавног значаја
и заштиту података о личности у марту 2023. године

I.  Статистика предмета   

У марту 2023. године, Служба Повереника је примила укупно 1.548 предмета и то:    

  • 754 предмета у вези са приступом информацијама,
  • 584 предметa у вези са заштитом података о личности,
  • 146 предмета који се односио на обe области деловања и рад Службе Повереника,
  • 59 предмета који се односе на процесуирање прекршаја у обе области деловања Повереника.

Број решених предмета током овог месеца је укупно 1.393 (696 - приступ информацијама, 533 - заштита података, 37 - процесуирање прекршаја, 127 – хармонизација, сарадња, едукација и сертификација и извештавање у обе области деловања Повереника).

Према расположивој евиденцији броја позива, остваренo је 2.330 контакатa ради пружања помоћи органима власти у погледу подношења годишњих извештаја Поверенику и регистрацијом на Портал за подношење годишњих извештаја, као и приликом регистрације у Јединствени информациони систем информатора о раду и приликом израде информатора о раду. Позиви су се односили и на пружање помоћи грађанима и руковаоцима података о личности у вези са применом Закона о заштити података о личности и предметима у раду и помоћи органима власти и грађанима у вези са остваривањем права на слободан приступ информацијама.

Збирни месечни статистички подаци