ПОВЕРЕНИК
ЗА ИНФОРМАЦИЈЕ ОД ЈАВНОГ ЗНАЧАЈА
И ЗАШТИТУ ПОДАТАКА О ЛИЧНОСТИ


logo novi


ПОВЕРЕНИК
ЗА ИНФОРМАЦИЈЕ ОД ЈАВНОГ ЗНАЧАЈА
И ЗАШТИТУ ПОДАТАКА О ЛИЧНОСТИlogo novi

ПОВЕРЕНИК
ЗА ИНФОРМАЦИЈЕ ОД ЈАВНОГ ЗНАЧАЈА
И ЗАШТИТУ ПОДАТАКА О ЛИЧНОСТИ

Читај ми

Збирни месечни статистички 

подаци

на дан 30.4.2023.

У ПРОЦЕДУРИ: 5.350

ОБРАЂЕНО: 131.252

П Р Е Г Л Е Д

активности Службе Повереника за информације од јавног значаја

и заштиту података о личности у априлу 2023. године

I.  Статистика предмета   

У априлу 2023. године, Служба Повереника је примила укупно 1.563 предмета и то:    

  • 762 предмета у вези са приступом информацијама,
  • 603 предметa у вези са заштитом података о личности,
  • 111 предмета који се односио на обe области деловања и рад Службе Повереника,
  • 87 предмета који се односе на процесуирање прекршаја у обе области деловања Повереника.

Број решених предмета током овог месеца је укупно 1.279 (424 - приступ информацијама, 715 - заштита података, 34 - процесуирање прекршаја, 106 – хармонизација, сарадња, едукација и сертификација и извештавање у обе области деловања Повереника).

Збирни месечни статистички подаци