ПОВЕРЕНИК
ЗА ИНФОРМАЦИЈЕ ОД ЈАВНОГ ЗНАЧАЈА
И ЗАШТИТУ ПОДАТАКА О ЛИЧНОСТИ


logo novi


ПОВЕРЕНИК
ЗА ИНФОРМАЦИЈЕ ОД ЈАВНОГ ЗНАЧАЈА
И ЗАШТИТУ ПОДАТАКА О ЛИЧНОСТИlogo novi

ПОВЕРЕНИК
ЗА ИНФОРМАЦИЈЕ ОД ЈАВНОГ ЗНАЧАЈА
И ЗАШТИТУ ПОДАТАКА О ЛИЧНОСТИ

Читај ми

Збирни месечни статистички подаци
на дан 30.6.2023.

У ПРОЦЕДУРИ:6.229
ОБРАЂЕНО: 133.567

П Р Е Г Л Е Д

активности Службе Повереника за информације од јавног значаја

и заштиту података о личности у јуну 2023. године

I.  Статистика предмета   

У јуну 2023. године, Служба Повереника је примила укупно 1.463 предмета и то:    

  • 960 предмета у вези са приступом информацијама,
  • 354 предметa у вези са заштитом података о личности,
  • 123 предмета који се односио на обe области деловања и рад Службе Повереника,
  • 26 предмета који се односе на процесуирање прекршаја у обе области деловања Повереника.

Број решених предмета током овог месеца је укупно 1.011 (511 - приступ информацијама, 309 - заштита података, 60 - процесуирање прекршаја, 131 – хармонизација, сарадња, едукација и сертификација и извештавање у обе области деловања Повереника).

Збирни месечни статистички подаци