ПОВЕРЕНИК
ЗА ИНФОРМАЦИЈЕ ОД ЈАВНОГ ЗНАЧАЈА
И ЗАШТИТУ ПОДАТАКА О ЛИЧНОСТИ


logo novi


ПОВЕРЕНИК
ЗА ИНФОРМАЦИЈЕ ОД ЈАВНОГ ЗНАЧАЈА
И ЗАШТИТУ ПОДАТАКА О ЛИЧНОСТИlogo novi

ПОВЕРЕНИК
ЗА ИНФОРМАЦИЈЕ ОД ЈАВНОГ ЗНАЧАЈА
И ЗАШТИТУ ПОДАТАКА О ЛИЧНОСТИ

Читај ми

Збирни месечни статистички подаци
на дан 31.7.2023.

У ПРОЦЕДУРИ: 7.113
ОБРАЂЕНО: 134.708

П Р Е Г Л Е Д

активности Службе Повереника за информације од јавног значаја и заштиту података о личности у јулу 2023. године

I.  Статистика предмета   

У јулу 2023. године, Служба Повереника је примила укупно 2.025 предмета и то:    

 1.580 предмета у вези са приступом информацијама,

  • 173 предметa у вези са заштитом података о личности,
  • 197 предмета који се односио на обe области деловања и рад Службе Повереника,
  • 75 предмета који се односе на процесуирање прекршаја у обе области деловања Повереника.

 Број решених предмета током овог месеца је укупно 1.141 (535 - приступ информацијама, 461 - заштита података, 32 - процесуирање прекршаја, 113 – хармонизација, сарадња, едукација и сертификација и извештавање у обе области деловања Повереника).

Збирни месечни статистички подаци