ПОВЕРЕНИК
ЗА ИНФОРМАЦИЈЕ ОД ЈАВНОГ ЗНАЧАЈА
И ЗАШТИТУ ПОДАТАКА О ЛИЧНОСТИ


logo novi


ПОВЕРЕНИК
ЗА ИНФОРМАЦИЈЕ ОД ЈАВНОГ ЗНАЧАЈА
И ЗАШТИТУ ПОДАТАКА О ЛИЧНОСТИlogo novi

ПОВЕРЕНИК
ЗА ИНФОРМАЦИЈЕ ОД ЈАВНОГ ЗНАЧАЈА
И ЗАШТИТУ ПОДАТАКА О ЛИЧНОСТИ

Читај ми

Збирни месечни
статистички
 подаци
на дан 30.9.2023.

У ПРОЦЕДУРИ: 10.349
ОБРАЂЕНО: 137.316

П Р Е Г Л Е Д

активности Службе Повереника за информације од јавног значаја

и заштиту података о личности у септембру 2023. године

I.  Статистика предмета   

У септембру 2023. године, Служба Повереника је примила укупно 2.870 предмета и то:    

  • 2.479 предмета у вези са приступом информацијама,
  • 237 предметa у вези са заштитом података о личности,
  • 131 предмет који се односио на обe области деловања и рад Службе Повереника,
  • 23 предмета који се односе на процесуирање прекршаја у обе области деловања Повереника.

Број решених предмета током овог месеца је укупно 1.562 (1.114 - приступ информацијама, 221 - заштита података, 36 - процесуирање прекршаја, 191 – хармонизација, сарадња, едукација и сертификација и извештавање у обе области деловања Повереника).

Према расположивој евиденцији броја позива, остваренo је 2.136 контакатa ради пружања помоћи органима власти у погледу подношења годишњих извештаја Поверенику и регистрацијом на Портал за подношење годишњих извештаја, као и приликом регистрације у Јединствени информациони систем информатора о раду и приликом израде информатора о раду. Позиви су се односили и на пружање помоћи грађанима и руковаоцима података о личности у вези са применом Закона о заштити података о личности и предметима у раду и помоћи органима власти и грађанима у вези са остваривањем права на слободан приступ информацијама.

Збирни месечни статистички подаци