ПОВЕРЕНИК
ЗА ИНФОРМАЦИЈЕ ОД ЈАВНОГ ЗНАЧАЈА
И ЗАШТИТУ ПОДАТАКА О ЛИЧНОСТИ


logo novi


ПОВЕРЕНИК
ЗА ИНФОРМАЦИЈЕ ОД ЈАВНОГ ЗНАЧАЈА
И ЗАШТИТУ ПОДАТАКА О ЛИЧНОСТИlogo novi

ПОВЕРЕНИК
ЗА ИНФОРМАЦИЈЕ ОД ЈАВНОГ ЗНАЧАЈА
И ЗАШТИТУ ПОДАТАКА О ЛИЧНОСТИ

Читај ми

Збирни месечни

статистички подаци

на дан 31.10.2023.

У ПРОЦЕДУРИ: 13.048

ОБРАЂЕНО: 139.542

П Р Е Г Л Е Д

активности Службе Повереника за информације од јавног значаја

и заштиту података о личности у октобру 2023. године

I.  Статистика предмета   

У октобру 2023. године, Служба Повереника је примила укупно 4925 предмета и то:    

  • 4479 предмета у вези са приступом информацијама,
  • 210 предметa у вези са заштитом података о личности,
  • 185 предмета који се односио на обe области деловања и рад Службе Повереника,
  • 51 предмет који се односе на процесуирање прекршаја у обе области деловања Повереника.

Број решених предмета током овог месеца је укупно 2226 (1778 - приступ информацијама, 282 - заштита података, 25 - процесуирање прекршаја, 141 – хармонизација, сарадња, едукација и сертификација и извештавање у обе области деловања Повереника).

Према расположивој евиденцији броја позива, остваренo је 2.357 контакатa ради пружања помоћи органима власти у погледу подношења годишњих извештаја Поверенику и регистрацијом на Портал за подношење годишњих извештаја, као и приликом регистрације у Јединствени информациони систем информатора о раду и приликом израде информатора о раду. Позиви су се односили и на пружање помоћи грађанима и руковаоцима података о личности у вези са применом Закона о заштити података о личности и предметима у раду и помоћи органима власти и грађанима у вези са остваривањем права на слободан приступ информацијама.

Збирни месечни статистички подаци