ПОВЕРЕНИК
ЗА ИНФОРМАЦИЈЕ ОД ЈАВНОГ ЗНАЧАЈА
И ЗАШТИТУ ПОДАТАКА О ЛИЧНОСТИ


logo novi


ПОВЕРЕНИК
ЗА ИНФОРМАЦИЈЕ ОД ЈАВНОГ ЗНАЧАЈА
И ЗАШТИТУ ПОДАТАКА О ЛИЧНОСТИlogo novi

ПОВЕРЕНИК
ЗА ИНФОРМАЦИЈЕ ОД ЈАВНОГ ЗНАЧАЈА
И ЗАШТИТУ ПОДАТАКА О ЛИЧНОСТИ

Читај ми

Збирни месечни

статистички

подаци

на дан 31.5.2024.

У ПРОЦЕДУРИ: 14.044

ОБРАЂЕНО: 158.382

П Р Е Г Л Е Д

активности Службе Повереника за информације од јавног значаја

и заштиту података о личности у мају 2024. године

I.Статистика предмета   

У мају 2024. године, Служба Повереника је примила укупно 3.860 предмета и то:    

  • 1130 предмета у вези са приступом информацијама,
  • 149 предметa у вези са заштитом података о личности,
  • 2559 предмета који су се односили на обe области деловања и рад Службе Повереника,
  • 22 предмета који се односе на процесуирање прекршаја у обе области деловања Повереника.

Број решених предмета током овог месеца је укупно 3.726 (902 - приступ информацијама, 210 - заштита података, 62 - процесуирање прекршаја, 2552 – хармонизација, сарадња, едукација и сертификација и извештавање у обе области деловања Повереника).

Према расположивој евиденцији броја позива, остваренo је 1.670 контакатa ради пружања помоћи органима власти у погледу подношења годишњих извештаја Поверенику и регистрацијом на Портал за подношење годишњих извештаја, као и приликом регистрације у Јединствени информациони систем информатора о раду и приликом израде информатора о раду. Позиви су се односили и на пружање помоћи грађанима и руковаоцима података о личности у вези са применом Закона о заштити података о личности и предметима у раду и помоћи органима власти и грађанима у вези са остваривањем права на слободан приступ информацијама.

Збирни месечни статистички подаци