ПОВЕРЕНИК
ЗА ИНФОРМАЦИЈЕ ОД ЈАВНОГ ЗНАЧАЈА
И ЗАШТИТУ ПОДАТАКА О ЛИЧНОСТИ


logo novi


ПОВЕРЕНИК
ЗА ИНФОРМАЦИЈЕ ОД ЈАВНОГ ЗНАЧАЈА
И ЗАШТИТУ ПОДАТАКА О ЛИЧНОСТИlogo novi

ПОВЕРЕНИК
ЗА ИНФОРМАЦИЈЕ ОД ЈАВНОГ ЗНАЧАЈА
И ЗАШТИТУ ПОДАТАКА О ЛИЧНОСТИ

Читај ми

Не. Када руковалац података (акционарско друштво) прибави Јединствену евиденцију акционара од Централног регистра у циљу одржавања Скупштине акционара, он је може користити само у ту сврху. Јавно објављивање идентификационих података власника акција на интернет сајту представља недозвољену обраду података о личности, јер се таква обрада врши без правног основа (изричитог законског овлашћења) и у сврху различиту од оне за коју је одређена. Сврха прибављања и коришћења Јединствене евиденције акционара прецизно је прописана Законом о привредним друштвима и Законом о тржишту капитала, тако да коришћење исте у другу сврху представља облик недозвољене обраде података о личности.

Збирни месечни статистички

подаци у области доступности

информацијама и заштите

података о личности

на;дан 30.11.2021.

У ПРОЦЕДУРИ: 4.404

ОБРАЂЕНО: 106.303

Опширније...