ПОВЕРЕНИК
ЗА ИНФОРМАЦИЈЕ ОД ЈАВНОГ ЗНАЧАЈА
И ЗАШТИТУ ПОДАТАКА О ЛИЧНОСТИ


logo novi


ПОВЕРЕНИК
ЗА ИНФОРМАЦИЈЕ ОД ЈАВНОГ ЗНАЧАЈА
И ЗАШТИТУ ПОДАТАКА О ЛИЧНОСТИlogo novi

ПОВЕРЕНИК
ЗА ИНФОРМАЦИЈЕ ОД ЈАВНОГ ЗНАЧАЈА
И ЗАШТИТУ ПОДАТАКА О ЛИЧНОСТИ

Читај ми

Не. Када руковалац података (акционарско друштво) прибави Јединствену евиденцију акционара од Централног регистра у циљу одржавања Скупштине акционара, он је може користити само у ту сврху. Јавно објављивање идентификационих података власника акција на интернет сајту представља недозвољену обраду података о личности, јер се таква обрада врши без правног основа (изричитог законског овлашћења) и у сврху различиту од оне за коју је одређена. Сврха прибављања и коришћења Јединствене евиденције акционара прецизно је прописана Законом о привредним друштвима и Законом о тржишту капитала, тако да коришћење исте у другу сврху представља облик недозвољене обраде података о личности.

Збирни месечни
статистички

подаци

на дан 31.1.2024.
У ПРОЦЕДУРИ: 12.917
ОБРАЂЕНО: 148.075

Опширније...