ПОВЕРЕНИК
ЗА ИНФОРМАЦИЈЕ ОД ЈАВНОГ ЗНАЧАЈА
И ЗАШТИТУ ПОДАТАКА О ЛИЧНОСТИ


logo novi


ПОВЕРЕНИК
ЗА ИНФОРМАЦИЈЕ ОД ЈАВНОГ ЗНАЧАЈА
И ЗАШТИТУ ПОДАТАКА О ЛИЧНОСТИlogo novi

ПОВЕРЕНИК
ЗА ИНФОРМАЦИЈЕ ОД ЈАВНОГ ЗНАЧАЈА
И ЗАШТИТУ ПОДАТАКА О ЛИЧНОСТИ

Читај ми

Повереник за информације од јавног значаја и заштиту података о личности припремио je брошуру за ученике основних школа уз помоћ програма „Нова писменост“, који заједнички реализују Америчка агенција за међународни развој (USAID) и организација Propulsion. Брошура се зове „Подаци о личности су наше благо, како их можемо заштитити?“ чији је аутор Драган Илић, психолог и новинар.

Наша замисао је да најмлађе упознамо са тим шта су подаци о личности, на који начин могу бити злоупотребљени, како да заштите своје податке и коме да се обрате у случају да су им подаци злоупотребљени.

Ова публикација је намењена пре свега деци, али и родитељима, наставницима и свима онима који раде са нашим најмлађима.

Служба Повереника

Публикацију у пдф формату можете преузети овде

Foto: Marko Rupena

Foto: Marko Rupena     Фотографије: Марко Рупена       

Аутор музике: Матија Илић