Читај ми

Преузмите документ

Правилник - ("Службени гласник РС" број 40/2019)

Овај правилник ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном гласнику Републике Србије”, а примењује се од дана примене Закона о заштити података о личности („Службени гласник РС”, број 87/18)