Читај ми

Одлука о листи врста радњи обраде података о личности за које се мора извршити процена утицаја на заштиту података о личности и тражити мишљење Повереника за информације од јавног значаја и заштиту података о личности ("Службени гласник РС" број 45/2019)

Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном гласнику Републике Србије”, а примењује се од дана примене Закона о заштити података о личности („Службени гласник РС”, број 87/18)